Referat etter digitalt fellesmøte 24.03.21

Onsdag 24.03.21 gjennomførte vi felles møte med Sigdal kommune, hytteeiere, innbyggere og turister med tilknytning til Eggedalsfjellet. 

I år ble dette møte avholdt digitalt og det var 68 stk som deltok på møte.

Referatet etter møte finner dere her.

Link til presentasjonen som ble brukt:

Sigdal Hytteforbund

Sigdal Kommune 

Sigdal Utvikling/Testarena Norefjell