Vi har som mål å tilby kjempeflotte skiløyper i Eggedalsfjellet

Om Eggedal Turlag

Eggedal Turlag har som hovedmål å jobbe for best mulig skiløyper i Eggedalsfjellet.

Vi jobber også for å utbedre traseer på sommeren, slik at det kan kjøres løyper på mindre snø. I tillegg er det nå satt i gang en egen sommerstigruppe som skal jobbe med merking og skilting av sommerstiene i fjellet.