Partnere

Vi takker alle våre samarbeidspartnere som gjør vårt arbeid mulig.

Anders Bjørnsrud

3358 Nedre Eggedal

andbjoe3@online.no

32 71 58 68 eller 414 58 630

Bøle Bygg

3359 Eggedal

bolebygg@gmail.com

95027606

Eggedal Bygg og Hytteservice - Norgeshus

3359 Eggedal

post@eggedalbygghytte.no

900 37 713

Haglebu Hyttegrend v/ Aslak Aabø

3359 Eggedal

aslak.aaboe@hotmail.com

92 62 42 52

Muremester Geir Frøvoll

3359 Eggedal

geir.frovoll@ringnett.no

41 62 38 76

Simonstranda Stav og Laft AS

3340 Åmot

post@simostrandastavoglaft.no

926 15 947 eller 926 15 309

Sigdal Mekaniske AS

Eggedalsveien 269, 3358 Nedre Eggedal

post@sigdalmekaniske

32 71 38 86