Partnere

Vi takker alle våre samarbeidspartnere som gjør vårt arbeid mulig.

Anders Bjørnsrud

3358 Nedre Eggedal

andbjoe3@online.no

32 71 58 68 eller 414 58 630

Besserud Hytteconsult

3359 Eggedal

post@besserud.com

900 50 655

Trollbua Eggedal

3359 Eggedal

post@trollbua.no

469 65 914

Bøle Bygg

3359 Eggedal

bolebygg@gmail.com

95027606

Eggedal Bygg og Hytteservice - Norgeshus

3359 Eggedal

post@eggedalbygghytte.no

900 37 713

Eggedal Borgerstue

3359 Eggedal

post@eggedal-borgerstue.no

32 71 46 18 eller 92 63 94 63

Haglebu Hyttegrend v/ Aslak Aabø

3359 Eggedal

aslak.aaboe@hotmail.com

92 62 42 52

Knut Helge Kaugerud

3359 Eggedal

knhk@online.no

32 71 48 35 eller 91 80 79 40

Muremester Geir Frøvoll

3359 Eggedal

geir.frovoll@ringnett.no

41 62 38 76

Tom Lyder Kolbjørnsrud Hytteservice

3359 Eggedal

99 22 45 22

Simonstranda Stav og Laft AS

3340 Åmot

post@simostrandastavoglaft.no

926 15 947 eller 926 15 309

Blink Hytta Sigdal AS

3359 Eggedal

post@sigdal-hytter.no

95 10 82 46