Vi har skiløyper til Holmvassløpet og påsken!!

Det BLIR skiløyper til påske i Eggedalsfjellet, og til Holmvassløpet :-) Vi er godt i gang med å samle snø inn i traseene og kartlegge hvilke løyper som kan kjøres. Mildværet har vært nådeløse med snøen den siste tiden, og en god del traseer er ikke lenger egnet til skiløyper. Det kommer av partier som mangler snø, bekker og myrer som er fulle av vann og ting forandrer seg raskt fra dag til dag nå. I påsken gjøre vi det vi kan for å informere dere fortløpende om forholdene og hvor dere kan gå på ski. Bildet er tatt 04.04.2017. 
VELKOMMEN TIL EGGEDAL PÅSKEN 2017 :)