Referat etter fellesmøte 24.02.18

 

Møtereferat fra møte med Sigdal kommune, Eggedal Turlag og hytteeierne i Eggedalsfjellet. 

Sted: Eggedal Samfunnshus

Dato: Lørdag 24.februar 2018

Tid: kl. 11.00

Antall fremmøtte: 55

Leder i Eggedal Turlag, Geir Lyder Åsland ønsket velkommen

Saker/temaer:

Informasjon fra Eggedal Turlag v/ Geir Lyder Åsland 

Lederen tok en kort presentasjon av organiseringa av Eggedal Turlag.

- Starta i 2012 og hovedoppgave er å skaffe penger til løypekjøring, skilting, grunnpreparing mm. Kommunikasjon gjøres via Facebook, ny hjemmeside eggedalturlag.no, skisporet.no – GPS merker fra tråkkemaskinene (Eggedalsfjella ca. 300 km) og håndholdt GPS-merking via scooter på Vestfjella (ca. 90km med snøscooter og 50 km med tråkkemaskin).

- Norefjell kjører Djupsjøen – Tempelseter mandag og onsdag. (nytt samarbeid, sesong 17-18)

- Løypene skal være oppkjørt i helgene og hele uka i jula, vinterferie og påske. At løypene skal være oppkjørte i for eksempel helgene, betyr nødvendigvis ikke at de skal kjøres hver dag, overalt. Det gjøres en vurdering til dette i hvert område i forhold til været, slitasjen på løypene osv.

- Setter opp skilt i fjellet både sommer og vinter.

-  De 6 bålplassene som er laget er populære og godt brukt.

- Sherpastien til Madonna statuen på Bjønneskortenatten er blitt veldig populær. Hit kan du også gå på ski. Sjekk Eggedal Vestfjell på skisporet.no

- Trase-utbedringer og dugnader: det blir gjort mye, men vi har fortsatt en vei å gå for å få bedre traseer.

 

Andre gjøremål, som i utgangspunktet ikke er vår jobb:

- Påvirke grunneiere og kommune til å prioritere og hensynta stier og løyper – kan komme med meninger og innspill, men til slutt så er det grunneier og kommunen.

- Delta på befaringer, møter og utvikling

- Får spørsmål om alt fra politikk og eiendomsskatt, til hvem som kan måke hyttetak og finne igjen bortkomne hunder.

 

  • Økonomi

Over 90% av innbetalingene fra brukere kommer via brøyteavgifter og velforeninger. For de som ikke får et slikt tilbud, kan man laste ned giro på hjemmesiden eller betale på vipps.

 

Inntekter 2018

- Sigdal Kommune                 600 000

- Grunneiere og næringsliv    350 000

- Hytteeiere/brukere               1 900 000

- Flå og Nes                           250 000

- Momskompensasjon           130 000

Totale inntekter                   3 230 000

 

Utgifter 2018

Løypekjøring                         2 500 000

Skisporet                                75 000

Administrasjon                      200 000

Sommervedlikehold              180 000

Skilting og merking               80 000

Diverse                                   50 000

Totale utgifter                      3 085 000

 

Presentasjonen som ble brukt av Eggedal Turlag finner du her.

 

Informasjon fra kommunen v/ varaordfører Kjell Tore Finnerud og kommuneplanlegger v/ Lisbeth Friberg. Sigdal Utvikling v/ Per Arne Lislien.

 

Varaordfører, Kjell Tore Finnerud innledet fra Sigdal Kommune

 

Oppsummering «Reisemålsprosessen» med Krødsherad v/ Lisbeth Friberg

- Helhetlig strategi for NOREFJELL, fra OK til WOW:

- Føringer og strategiske meninger for hvordan man skulle gå videre med kommunedelplan som kommunen har satt i gang. Det ble bestemt at Tempelseter- Djupsjøen ble tatt som egen plan. Krødsherad ble da «invitert» med i denne planen, «et fjell».

- Presentasjonen Lisbeth brukte finner du her.

- Mer informasjon rundt Reisemålsprosessen kan du finne her.

 

Kommunedelplan Eggedal sentrum, Tempelseter- Djupsjøen v/ Lisbeth Friberg

- Presentasjonen som Lisbeth brukte finner du her.

 

Mulighetsstudie av Eggedal Sentrum v/ Per Arne Lislien

- Presentasjonen som Per Arne brukte finner du her.

 

Sti- og løypeplan v/Lisbeth Friberg

- Presentasjonen som Lisbeth brukte finner du her.

 

Punkter som ikke ble snakket om pga tid og sykdom i kommunen.

  • Breibåndsutbygging
  • Digitalisering
  • Fv 287, planlagte utbedringer
  • Reiseløsning Djupsjøen

 

Informasjon fra Drammen Feievesen v/ Johannes og Frode.

- Pilotprosjekt fra ca. april – juli 2018 – rundt 200 hytter som er tatt med i prosjektet. Ønsker tilbakemelding fra hytteeierne på når det passer og få utført feiingen. Vinterferie, påske, sommerferie osv.

- Innfører feiring av piper på fritidsboliger, informasjon rundt dette.

- Samme krav til sikring på fritidsbolig som til bolig.

- Prøver og utføre både feiing og ettersyn i samme besøket.

Skriv fra Feievesenet finner du her. 

 

Møtet er alltid lørdag i uke 8, så hold av denne dagen for neste år.