Referat etter årsmøte 28.05.19

Link til referatet etter årsmøte finner du her.

Link til årsmeldingen for 2018-2019 inkl budsjett for 2020 finner du her.