Endring av fakturerings-rutiner for Tempelseterområdet.

Som mange har fått med seg og som vi får mange henvendelser om så har vi endra våre fakturerings-rutiner for Tempelseter.

 

Innbetaling via årskortet i bommen har i utgangspunktet fungert bra, men vi sliter med at det kun er ca. 45% av hyttene i Tempelseterområdet som betaler (slik har det dessverre vært i flere år).

Dette skyldes også at det er mange hytteeiere som ikke har årskort og som derfor ikke får noen faktura.

For og nå flere så prøver vi i år noe nytt, nemlig at det skal tas inn via grunneier, velforening, brøyting eller faktura fra oss, dette varierer litt i forhold til hvor en har hytte. Faktureringstidspunktet varier også fra vei til vei.

Det beste er å vente til en får faktura fra en av disse, da blir det lettere for oss og føre statistikk over hvor mange det er som betaler fra de forskjellige veiene 😊 

Når vi får dette opp og gå så håper vi at innbetalingsprosenten fra Tempelseterområdet øker😊

 

For spørsmål ta kontakt med oss.

 

Informasjonsskriv finner du her.