Det blir ikke kjørt skiløyper i Eggedalsfjellet.

Vi får mange henvendelser på hvorfor det ikke blir kjørt skiløyper. Eggedalsfjella AS som er vår entreprenør og som kjører løyper for oss har fått beskjed fra Sigdal Kommune om å stoppe all løypekjøring. Dette blir ikke gjort fordi vi tror at smittefaren er stor når folk passerer hverandre i skiløypa, men fordi kapasiteten til beredskaps teamet i kommunen er beregnet på de 3500 innbyggerne som Sigdal Kommune har og ikke det antallet det kan bli hvis alle reiser opp på hyttene sine.

Vi håper på forståelse for avgjørelsen Sigdal Kommune har tatt og at vi alle gjør det vi kan for og begrense faren for smitte! Dette er en dugnad vi alle må delta i 😊